Silje Angelvik

Design mål: Enkel og intuitiv. Slik som en bok.

Course Assigment: Portfolio 1

introduction image for portfolio

Introduksjon

Litt om meg:

Jeg har en hund som heter Dennis.

 

Innhold:

Course Assignment, Semester Project, Project Exam

 

GitHub Repo

Course Assigment: GameHub

introduction image for portfolio introduction image for portfolio introduction image for portfolio

Hva var oppgaven?

Oppgaven var å levere en korrekt fungerende, responsiv nettside for oppgaven jeg valgte i Design 1 faget.

Detaljert oppgavebeskrivelse finner du her

 

Hvordan var prosessen?

Som første "kode" oppgave synes jeg prosessen var gøy og lærerik.

 

Hvilke teknologier brukte du?

HTML og CSS.

Andre verktøy jeg brukte mye er for eksempel Google.

 

Hva har du lært/hva ville du gjort anderledes?

Jeg ville ha fokusert mer på bildeoptimalisering, småplukk som riktig oppdeling av "produkter" under breakpoints og mye mindre plass til socials i footer.

 

GitHub Repo

Semester Project: Museum

image of museum semester project image of museum semester project image of museum semester project

Hva var oppgaven?

Oppgaven var å lage en nettside for et imaginert lokalt museum.

Detaljert oppgavebeskrivelse finner du her

 

Hvordan var prosessen?

Jeg gjorde en god jobb på denne oppgaven. Jeg brukte tid og planlagte nøye så ble fornøyd med sluttresultatet her.

 

Hvilke teknologier brukte du?

HTML, CSS og Google.

 

Hva har du lært/hva ville du gjort anderledes?

Her også ville jeg brukt mer tid på bildeoptimalisering, og bedre resposivitet.

 

GitHub Repo

Project Exam: ByLan

image of bylan exam project image of bylan exam project image of bylan exam project

Hva var oppgaven?

Oppgaven var å lage en blogg eller en nettside for en "ekstern" kunde.

Detaljert oppgavebeskrivelse finner du her

 

Hvordan var prosessen?

I mitt tilfelle var prosessen treg, jeg brukte altfor liten tid på den.

 

Hvilke teknologier brukte du?

HTML, CSS, JS og Google.

 

Hva har du lært/hva ville du gjort anderledes?

Har lært at jeg må bruke tiden min bedre, og huske på KISS.

 

GitHub Repo